Spring til indhold

Ukrudts- og blomsteropgaver

Hvilke ukrudts- og blomsteropgaver løser Amagers havemand?

Amagers havemand udfører forskellige ukrudt- og blomsteropgaver. I de følgende afsnit kan du læse mere om, hvilke ukrudts- og blomsteropgaver den lokale havemand kan tilbyde at løse.

Ukrudtsopgaver

Ukrudt er uønskede planter i et bestemt område. De fleste ønsker at få bugt med ukrudtsplanter i sin elskede have.

For at blive dus med ukrudtsplanter i ens have, kan det være nødvendigt at anskaffe sig et opslagsværk, fx Nordens Flora, som kan købes hos Coop. Du finder Nordens Flora ved at klikke på deres hjemmeside COOP og dernæst at søge på Nordens Flora.

Visse ukrudtsplanter kan være vanskelige at udrydde fuldstændig, fx snerle og skvalderkål. Udfordring med disse ukrudtsplanter er, at de ofte vokser sammen med andre prydplanter.

Omvendt kan man godt udrydde fx en mælkebøtte ved at få den op med rod. Ofte er problemstillingen den, at det ikke kun er én mælkebøtte det drejer sig om, men hundredvis af mælkebøtter og derfor en uoverkommelig opgave.

Amagers havemand kan i kategorien ukrudts- og blomsteropgaver, fx fjerne ukrudt i fliser
Amagers havemand bekæmper ukrudt, her en mælkebøtte

Opgaver, der løses:

 • Ukrudtsbekæmpe i bed, maks 40 m2.
 • Ukrudtsbekæmpe i fliser med lige kant, maks 40 m2.

Opgaver, der ikke løses:

 • Fjerne ukrudt i flis.
 • Fjerne ukrudt i græsplæne.
 • Fjerne ukrudt i ralsten eller lignende.
 • Fjerne ukrudt i fliser med ulige kant.
 • Anvende sprøjtegift.
 • Anvende ukrudtsbrænder.
 • Bortskaffe affald.

Har du brug for at få løst ukrudtsopgaver, så kontakt den lokale havemand ved at trykke på nedenstående knap Kontakt.

Blomsteropgaver

En blomst er en plantes “frugt” og kan have forskellige farver. Lige som planter kan en blomst også have behov for at blive plejet, fx bekæmpelse af lus og sygdom i en rose. Blomsteropgaver er et nyt arbejdsområde for Amagers havemand. Derfor er udbuddet af opgaver beskedent – et større udbud kommer hen ad vejen.

Amagers havemand kan i kategorien ukrudts- og blomsteropgaver, fx plante blomster
Amagers havemand planter blomster, fx roser

Opgaver, der løses:

 • Plante blomster.

Opgaver, der ikke løses:

 • Bortskaffe affald.

Har du brug for at få løst nogle blomsteropgaver, så kontakt den lokale havemand ved at trykke på følgende knap Kontakt.